Telefoonnummer

+ 316 18395513

Email

info@anneybema.com

Wie zijn we?

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema, gevestigd te Bloemendaal, waardeert jouw privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens
Anne Ybema is Functionaris Gegevensbescherming van Bewustzijnspraktijk Anne Ybema.
Zij is te bereiken via info@anneybema.com of telefoon +316 18395513.
Website: www.anneybema.com
De praktijk is gevestigd aan de Zomerzorgerlaan 25A, 2061 WC te Bloemendaal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van onze dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het maken van een afspraak voor een behandeling, sessie of traject:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Aanvullende informatie die van belang is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anneybema.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclameflyer
  • Jou bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bewustzijnspraktijk Anne Ybema en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerstand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anneybema.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met info@anneybema.com.

veilig persoonsgegevens verwerken